400-622-8284zixun@feac.cn
Andy移民网_技术移民_澳洲移民    
ANZSCO代码、职业或州担保搜索
  7月19日:恭喜Ms.Wu通过ACS评估(ICT业务分析师)!

  点击率:739

         恭喜Ms.Wu通过ACS评估!

         评估职业:ICT Business Analyst (ICT业务分析师) ANZSCO 261111;

         2021年6月10日递交ACS评估,2021年7月19日通过评估。

         客户为非ICT学历,需要撰写RPL报告,RPL报告向来为ACS评估非ICT学历类别的一大难点,飞克有专业文案帮助客户完成RPL报告,并且对客户的推荐信给予专业指导,最终帮助客户顺利通过ACS评估。